METODIKA

Pagridinis tarptautinio švietimo tinklo MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS (Didžioji Britanija) INTEGRUOTOSIOS ŠVIETIMO SISTEMOS išskirtinumas yra UNIKALI METODIKA.

 
Unikali MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS programa ir metodika yra efektyvi verslo švietimo sistema, suteikianti puikius pagrindus vaikams ir paaugliams.

SVARBA

XXI amžius skiriasi nuo XX. XXI amžiaus vaikai gyvena "greitos komunikacijos" laikais, kadangi gali bendrauti virtualiai, socialiniuose tinkluose. Jie intensyviai virtualizuoja pasaulį ir paslaugas pagal savo norus ir pomėgius. XXI amžiaus sparta ir vertybės sukuria visiškai naujus šiuolaikinio švietimo reikalavimus.

Pagrindinis XX amžiaus masinio švietimo tikslas buvo išmokyti „darbuotojus dirbti fabrikuose“ arba „kareivius paruošti karui“. Iš esmės, šiandien, masinis švietimas nesikeičia. „Vaizdas“ yra tas pats - auginamas „masinis produktas“ - „darbininkas“, nors turime naujas kompetencijas IT srityje ir pan.

Dabartinėse mokyklose vis dar gyvuoja autoritarizmas, griežtas požiūris į vaikus, stereotipų primetimas, žinių siekimas, konkurencija, pažeminimas ir bausmės, tačiau visa tai lemia rimtus psichinius sutrikimus ir vaiko neatsiskleidimą.

Įprastinės mokyklos koncentruojasi tik į žinias (į jų kiekį, kuris dažnai neturi jokio ryšio su realybe ir nėra susijusios su kitais mokslais), jose nėra praktikos, nėra prioriteto mintyse susikurti ,,vaizdą’’.
Sąvoka ,,išsilavinimas’’ turėtų prasidėti nuo žodžio ,,vaizdas’’ - idealaus paveikslo forma vaizduotėje (estetinis idealas). Tačiau įprastos valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos neleidžia vaikams tinkamai išnaudoti savo vaizduotės. Paklauskite tipiško mokyklos direktoriaus: „Kokia yra jūsų absolvento vizija?“ Atsakymas bus maždaug toks: „Protingas, išsilavinęs žmogus“. Bet ar to pakanka sėkmingam gyvenimui? Tikrai ne.

Šiandien neužtenka vien būti protingu!
Šiandien visi nori būti sėkmingi ir laimingi! Taigi tam yra MINIBOSS verslo mokykla, čia mes padedame kiekvienam vaikui!

Šiai dienai bendrojo ugdymo sistema remiasi padrąsinimu ir bausmėmis: vaikas elgiasi gerai- skatiname, blogai - baudžiame. Tačiau apskritai autoritarinė, grubiai materialistinė pedagogika išlieka beviltiška, kadangi iškilo neatidėliotinas poreikis suprasti ir atpažinti laipsnišką savęs vystymąsi ir dvasinį siekį, nukreiptą į šviesią ateitį. Šie nauji parametrai yra MINIBOSS inovacija, kuri yra apibendrinta holistiniame modelyje. Šiame modelyje galima išnaudoti visą žmogaus potencialą, o jį vadiname „MINIBOSS sėkmės pedagogika “

Švietimo sistemoje MINIBOSS naudojami humanistinės pedagogikos principai, kurių tikslas - atskleisti kiekvieno studento asmenybės potencialą, galimybes, realizuoti save visuomenės labui, atrasti savo pašaukimą ir norimą darbą. Humaniška pedagogika užtikrina vaikams draugišką aplinką ir laisvę atsiskleisti; todėl ir yra kuriama įdomesnė, optimistiškesnė, efektyvesnė ir kūrybiškesnė pedagogika.

MINIBOSS Verso Mokykla yra kaip kopėčios siekiant užisugdyti savo žinias iki aukščiausios pakopos.

Verslo mokykloje vaikas atskleidžia ir lavina savo aštuonis pagrindinius intelektus (MINIBOSS 8 Q), kurie yra laimingos pasaulėžiūros, plataus pasaulio suvokimo ir sėkmės pagrindas. Šie lygiai ir sėkmingas jų įgyvendinimas yra pedagoginis MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS rezultatas.

Ir jei pagrindinėje mokykloje vaikas lavina tik savo IQ (intelektą), MINIBOSS verslo mokykloje jis lavins savo jis lavins savo EK, CQ, PhQ, MQ, TQ, XQ, SQ, šie faktoriai padės vaikui tapti sėkmingu ir laimigu.

Tai yra MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS, įregistruotos WINO (JT, Šveicarija) ir LCUSA Kongreso Bibliotekoje (JAV), autorinių teisių saugomos, vaiko potencialo atskleidimo metodikos atradimas.

Daugiau sužinoti galite konsulatcijose, skirtuose tėvams ar asmeniniuose susitikimuose su vaikais MINIBOSS VERSLO MOKYKLOSE.

REGISTRUOKITĖS SUSITIKIMUI… 

 

METODIKA IR MOKYTOJAI

Dirbdami „MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS“ filialuose, mokytojai privalo pereiti rimtą atranką ir mokymus; išlaikyti egzaminus ir gauti atestaciją, tam, kad užtikrintų aukštą studentų mokymą įvairiose pasaulio šalyse.

Tiek pats mokinys, tiek šeima, tiek mokytojas formuoja studento asmenybę kaip neatsiejamą sąveikos sistemą. Nuo tėvų priklauso, ar jie palaikys ir tobulins visus savo vaiko įgūdžius, įgytus MINIBOSS programoje. Mokytojo pareiga - išauginti sveiką vaiko ambiciją ir norą sužinoti daugiau, siekį pačiam rinktis "kopėčias kuriomis nori kopti", bei parodyti kaip tinkamai pasirinkti "norimas kopėčias". Mokinys yra siela, ieškanti šviesos, o mokytojas yra tos šviesos nešėjas. Pamokų metu jie susilieja, o tai tampa įkvėpimu, įžvalgomis, norais, žinių troškimais. Visa tai vadinama "MINIBOSS pamokomis".

Vienas pagrindinių MINIBOSS pamokų elementų yra suburti vaikų grupes pagal tam tikrą kriterijų - jie visi kartu turi siekti šviesios ateities. Šis kriterijus sukuria stiprią, sveiką vystymosi aplinką, kuri ugdo ir išaukština kiekvieną vaiką.

Tarptautinis švietimo tinklas MINIBOSS VERSLO MOKYKLA sukūrė tris sėkmės elementus, kurie garantuoja aukštą švietimo paslaugų kokybę bet kurioje šalyje:

1. Holistinė unikali švietimo sistema: 8 teorijos kursai ir 12 praktikos rūšys,

2. Išskirtinių gabumų turinčių mokytojų atrankos, švietimo ir mokymo sistema,

3. Verslo organizavimo sistema, turinti vienodus standartus ir vieningą verslo modelį visame pasaulyje.

ŠEIMOS VERTYBĖS IR ŠEIMYNIŠKUMAS
Kiekvienai šeimai svarbiausias tikslas yra IŠLAIKYTI BEI PERDUOTI NAUDINGAS MOKYMOSI TRADICIJAS, TAM, KAD UŽAUGINTŲ DAR STIPRESNĘ IR PROTINGESNĘ ATEITIES KARTĄ.

Kas yra stiprybė, kokių žinių ir kompetencijų reikia šeimos įpėdiniui, kaip sukurti nepriklausomybę ir nuolatinį šeimos vieningumą, kaip palaikyti kartų ryšį, kaip užtikrinti pagarbą ir gerovę kiekvienam giminės asmeniui. Akademinė MINIBOSS sistema atsako į visus šiuos klausimus. Tai yra pažangus ugdymo modelis, suteikiantis žinių ir įgūdžių šiuolaikiniam XXI amžiaus žmogui!

KIEKVIENAM VAIKUI REIKIA MINIBOSS!

Juk kiekvienas vaikas nusipelno būti sėkmingas ir laimingas!

BET MINIBOSS NĖRA KIEKVIENAM!

mes esame už sąmoningą abiejų tėvų ir vaiko pasirinkimą. Norėdami įstoti į MINIBOSS verslo mokyklas, vaikas turi praeiti asmeninį pokalbį ir pats priimti sprendimą!
Visi tampa atsakingi už savo pasirinkimus!
MINIBOSS GARANTUOJA
MINIBOSS metodika suteikia 100% garantiją už akademinius rezultatus, t.y. studento asmenybės potencialo ir jo sugebėjimo užsiimti verslu plėtojimą.
   

UNIKALI MINIBOSS METODIKA apima šiuos ugdymo elementus:
1. INTERAKTYVIŲ ŽAIDIMŲ PAMOKOS,
2. KOMANDOS KŪRIMAS,
3. MASTER KLASĖS su aukščiausiais įmonių vadovais,
4. VERSLO ŽAIDIMAI,
5. KOMPIUTERINIAI TESTAI,
6. VERSLO FESTIVALIAI „out of box“ mąstymo ugdymui,
7. VERSLO INKUBATORIUS vaikams ir STARTUOLIŲ kūrimas nuo A iki Z,
8. STARTUOLIŲ FORUMAI,
9. KARJEROS ŽEMĖLAPIS,
10. NACIONALIS STARTUOLIŲ ČEMPIONATAS
11. PASAULINIS STARTUOLIŲ ČEMPIONATAS,
12. TARPTAUTINĖ VERSLO STOVYKLA,
13. VERSLO TURAI
14. TARPTAUTINĖ ŠEIMOS STOVYKLA.
Baigę mokslus absolventai gauna MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS (JK) tarptautinį diplomą.

Kontrakte ir mokymo paketuose nurodyti būtini švietimo sistemos elementai, suteikiantys 100% akademinių rezultatų garantiją ir teisę gauti metinį tarptautinį pažymėjimą; taip pat baigus 8 MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS kursus yra gaunamas Tarptautinis diplomas (JK), ir rekomendacijos susijusios su švietimo sistemos elementais, kurie ženkliai sustiprina akademinę patirtį.

MINIBOSS VERSLO MOKYKLA - PASAULINIS ŽENKLAS Nr. 1 VERSLO ŠVIETIMO SISTEMOJE. NĖRA JOKIŲ ANALOGŲ

MINIBOSS programos yra unikalios. Mokymo ir projektavimo priemonės yra unikalios. Kalendorinis planas yra unikalus, o MINIBOSS buvo sugalvotas nuo 1997 m. Sukurtas vienintelis pasaulyje verslo inkubatorius vaikams ir paaugliams. Nuo 2000 m. rengiami unikalūs pasaulio startuolių čempionatai (www.startupworldcup.biz), kuriuos organizuoja tarptautinis švietimo tinklas MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOLS.


Sukurtas pasaulinis verslo mokyklų tinklas, paremtas franšize. Taip pat yra įrengta valdybos būstinė, skirta kontroliuoti švietimo kokybę ir organizuoti pasaulinius švietimo ir verslo renginius.

Tarptautinis švietimo tinklas MINIBOSS BUSINESS SCHOOL yra prekės ženklas №1 pasaulyje vaikų ir paauglių verslo mokymo srityje - vienintelis pasaulinis verslo mokyklų tinklas vaikams ir paaugliams pasaulyje!

Pasaulyje nėra analogų.

Tai, ko vaikai mokosi MINIBOSS programoje, nėra mokoma jokioje kitoje mokykloje ar kursuose. Visa tai suteikia tik MINIBOSS VERSLO MOKYKLĄ, nepakeičiama mokykla šiuolaikinio vaikų švietimo sistemoje. Čia auklėjamas pasaulio verslo elitas!

Programos „MINIBOSS VERSLO MOKYKLA“ novatoriškumas, aukštosios technologijos bei metodika suteikė prekės ženklui pripažinimą visame pasaulyje, daugybę pausaulinių apdovanojimų ir aukštą pripažinimą švietimo sistemoje.

Galite sužinoti daugiau apie unikalią MINIBOSS VERSLO MOKYKLOS akademinę programą ir žaidimų techniką asmeninių pokalbių ir renginių bei susitikimų metu MINIBOSS MOKYKLOSE.

MOKYMO LYGIAI
Jaunų verslininkų mokymo sistema yra sudaryta iš kelių lygių.
Pirmasis lygis yra MINIBOSS VERSLO MOKYKLA vaikams ir paaugliams.
Antrasis lygis yra BIGBOSS VERSLO MOKYKLA jaunimui ir suaugusiems.
Trečiasis lygis yra Europos verslo plėtros biuro (Business Incubator of the European Business Development Bureau - EBBD) verslo inkubatorius. Verslininkų, kurie išklauso specializuotus profesinius kvalifikacijos kėlimo kursus, mokymas ir perkvalifikavimas. Padedant EBRB verslo inkubatoriui, kuriamos tikros įmonės ir organizacijos. Įgyvendinami startuoliai.
Ketvirtasis lygis yra verslininkų narystė tokiose verslo asociacijose kaip Europos verslo plėtros asociacija (EABD), BNI, ICC, WISE, ISWC ir kt. Keitimasis patirtimi tarp patyrusių verslininkų, abipusiai naudingas bendradarbiavimas, verslo plėtra ir apsauga; vietinių ir tarptautinių investicijų paieška; technologijų perdavimas, inovacijos, globalus verslo tinklas.
ANKSTYVAS AMŽIUS
TAM, KAD PASIEKTUME AUKŠČIAUSIŲ REZULTATŲ ŠVIETIMO SRITYJE, REIKIA PRADĖTI NUO MAŽENS : Kai vaikas pradeda lankyti MINIBOSS verslo mokyklą būdamas 6 metų, jis formuoja ne tik kompetencijas, jis formuoja charakterį, įpročius, vertybes. Visa tai jis išdėsto savo ,,sėkmingos ateities vizija’’ laiške.

Greičiausias ir efektyviausias rezultatas verslo švietimo srityje pasiekiamas MINIBOSS mokymo pradžioje, t.y. pradėti privalo ne vėliau kaip 6–9 metų vaikai.UŽTIKRINKITE VAIKUI GARANTUOTĄ Sėkmingą ateitį!
REGISTRUOKĖS Į VERSLO MOKYKLOJĄ LAIKU!

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

ABOUT MINIBOSS & BIGBOSS BUSINESS SCHOOL (UK)

Ken Robinson. Changing Education Paradigms